Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace)

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zdravotnictví

ID Záznamu
L-6143
Zpracováno k datu
25.10.2017
Poslední aktualizace
25.10.2017