Kvalifikace - Hornictví a výbušniny

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - báňský projektant

Za správnost návodu odpovídá:

Český báňský úřad

ID Záznamu
i-211-1079
Zpracováno k datu
01.12.2010
Poslední aktualizace
20.12.2010