Pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky

ID Záznamu
i-207-170
Datum zveřejnění
01.09.2017
Poslední aktualizace
21.10.2020

Základní informace k životní situaci

Žákovi, který splnil devět let povinné školní docházky v nižším než devátém ročníku nebo neúspěšně ukončil devátý ročník, může ředitel školy po projednání v pedagogické radě v odůvodněném případě povolit pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat zákonný zástupce žáka.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění povinné školní docházky dříve než v devátém ročníku nebo neúspěšné ukončení devátého ročníku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti řediteli školy.

Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušné základní škole.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S ředitelem příslušné základní školy.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o povolení pokračovat v docházce do základní školy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost můžete podat prostřednictví datové schránky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí ředitele základní školy se můžete odvolat ke krajskému úřadu, a to prostřednictvím ředitele základní školy.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • ředitelství příslušné základní školy,

  • příslušný obecní nebo krajský úřad.

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání