Žádost žáka o opakování ročníku na střední škole nebo konzervatoři po splnění povinné školní docházky

ID Záznamu
i-201-168
Datum zveřejnění
02.07.2012
Poslední aktualizace
19.10.2020

Základní informace k životní situaci

Žák může (za určitých okolností) požádat o opakování ročníku na střední škole nebo konzervatoři po splnění povinné školní docházky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zletilý žák střední školy nebo konzervatoře.

V případě nezletilého žáka podává žádost jeho zákonný zástupce; součástí žádosti zákonného zástupce musí být souhlas žáka.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel je žákem oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve střední škole nebo konzervatoři, který má splněnou povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.

Opakování ročníku lze povolit po posouzení dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti řediteli střední školy nebo konzervatoře.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost je třeba podat řediteli střední školy nebo konzervatoře, kterou žák navštěvuje.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podáním odvolání proti rozhodnutí ředitele školy prostřednictvím příslušné střední školy nebo konzervatoře k odvolacímu orgánu (krajskému úřadu u škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí).

Další informace

Můžete se obrátit na ředitelství příslušné střední školy nebo konzervatoře.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (22).

Karmelitská 7

118 12 Praha 1