Stížnost na školu nebo školské zařízení

ID Záznamu
i-201-632
Datum zveřejnění
08.01.2014
Poslední aktualizace
08.09.2020

Základní informace k životní situaci

Česká školní inspekce v oblasti své působnosti prošetřuje stížnosti na školy nebo školská zařízení a výsledek šetření předává zřizovateli školy k dalšímu řízení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postupujte dle popisu v bodech 07 až 12.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Stížnost zašlete poštou, technickými prostředky sloužícími k přenosu dat nebo ji podejte osobně.

O ústní stížnosti sepíše příjemce zápis a předloží jej stěžovateli k podpisu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na vedení místně příslušného inspektorátu České školní inspekce.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny, lze využít formulář pro podání stížnosti, který je dostupný na webových stránkách České školní inspekce .

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zřizovatel školy nebo školského zařízení stížnost vyřídí a přijme případná opatření k nápravě.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: posta@csicr.cz nebo ID datové schránky: g7zais9

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách České školní inspekce.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká školní inspekce - oddělení koordinace inspekční činnosti

Kontaktní osoba

Mgr. Soňa Vápeníková