Důchodové pojištění

Úprava důchodů podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Za správnost návodu odpovídá:

Česká správa sociálního zabezpečení

ID Záznamu
m-5376
Zpracováno k datu
01.01.2017
Poslední aktualizace
05.12.2016