Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny

ID Záznamu
i-187-716
Datum zveřejnění
01.10.2017
Poslední aktualizace
15.10.2017

Základní informace k životní situaci

Je stanovena zákonná povinnost oznámit narození pojištěnce do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznámení o narození pojištěnce lze uskutečnit písemně nebo osobně v příslušné zdravotní pojišťovně (můžete využít rovněž elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na úředním místě příslušné zdravotní pojišťovny.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložte rodný list dítěte.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na příslušné zdravotní pojišťovně (oznámení pojištěnce, evidenční list zdravotní pojišťovny).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Narození dítěte je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dnů ode dne jeho narození.

Následně příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců bezprostředně po přidělení rodného čísla.

Elektronická služba, kterou lze využít

Můžete využít elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění oznamovací povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • příslušnou zdravotní pojišťovnu,

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

Kontaktní osoba

Ing. Hana Semínová