Povolení použití loveckých dravců v sokolnictví

ID Záznamu
i-180-576
Datum zveřejnění
19.07.2006
Poslední aktualizace
19.07.2006

Základní informace k životní situaci

Každá fyzická osoba, která chce používat lovecké dravce v sokolnictví, musí mít pro tuto činnost povolení podle § 44 odst. 2 zákona o myslivosti.

Loveckým dravcem se rozumí dravec chovaný k sokolnickému využití, přičemž nemusí jít o druh zvěře uvedený v § 2 písm. c) zákona o myslivosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O povolení použití loveckých dravců v sokolnictví může požádat držitel loveckého dravce, který má složeny sokolnické zkoušky a je členem sokolnické organizace.

Na které instituci životní situaci řešit

Na krajském úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném krajském úřadě s pracovníkem státní správy myslivosti (v úředních hodinách).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • žádost o povolení použití loveckých dravců v sokolnictví, ve které musí být uvedeno:

  • jméno a příjmení žadatele,

  • adresa,

  • druh dravce,

  • trvale nezaměnitelné označení dravce (např. číslo kroužku, čip).

Pro dravce, který je současně zvláště chráněným živočichem, kopii osvědčení nebo výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Žádost si píše žadatel sám.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí jde o lhůtu do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ministerstvo životního prostředí, které dává na vyžádání krajského úřadu stanovisko ke každé žádosti.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

O výši sankce bude rozhodnuto na základě předložených dokladů.

Další informace

Můžete se obrátit také na advokátní poradny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství

16230 - odbor rybářství, myslivosti a včelařství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

Kontaktní osoba

Pavla Tůmová, referent oddělení myslivosti (16231)