Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob

ID Záznamu
i-175-723
Datum zveřejnění
30.06.2014
Poslední aktualizace
06.09.2017

Základní informace k životní situaci

Jedná se o případy, kdy žadatel potřebuje (k jakýmkoli účelům) znát jakost pitné vody, kterou používá nebo hodlá používat, a na základě této informace se např. rozhodne podniknout určité kroky.

Stejně je tomu v případě vody určené ke koupání osob.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti v písemné formě - můžete ji zaslat poštou, elektronickou poštou či doručit osobně.

Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na krajskou hygienickou stanici, která je místně příslušná provádět dozor nad zásobováním pitnou vodou nebo dozor nad koupališti, koupacími oblastmi, bazény, saunami.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na odbor hygieny obecné a komunální.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba podat písemnou žádost, která obsahuje:

  • adresu příslušné hygienické stanice,

  • konkrétní dotaz (příp. popis problému),

  • odůvodnění podání,

  • podpis a

  • adresu žadatele.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místně příslušné hygienické stanice:

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Další informace

Můžete se obrátit na provozovatele vodovodů a veřejných studní.

Informace o kvalitě vody určené ke koupání osob vám mohou sdělit provozovatelé bazénů, saun a koupališť ve volné přírodě.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - odbor ochrany a podpory veřejného zdraví

Kontaktní osoba

Jana Ratajová, oddělení hygieny obecné a komunální