Podnět k instalování kamerového systému

ID Záznamu
i-149-484
Datum zveřejnění
22.12.2014
Poslední aktualizace
22.12.2014

Základní informace k životní situaci

Projekty kamerových monitorovacích systémů jsou určeny k monitorování vybraných veřejných prostranství a míst měst se zvýšenou kriminalitou (náměstí, obchodní zóny, parkoviště apod.). Kamerové systémy plní dva základní úkoly:

  • usnadňují vypátrání pachatele trestného činu,

  • vytvářejí bezpečné zóny pro občany.

Využívají se pro monitorování nejméně bezpečných veřejných prostranství a míst jednotlivých měst dle předem zpracované a předložené bezpečnostní analýzy. Provozují je Policie ČR nebo obecní policie.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Městský / obecní úřad

Policie ČR

Občan

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podejte žádost na městský úřad, případně na Policii ČR, s patřičným odůvodněním.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podnět můžete zaslat elektronickou poštou na místně příslušné úřady (viz bod 8).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nelze uplatnit.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra - Odbor prevence kriminality