Zájem o služební poměr vojáka z povolání

ID Záznamu
i-146-343
Datum zveřejnění
20.10.2015
Poslední aktualizace
20.10.2015

Základní informace k životní situaci

Stanovení podmínek pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání.

Vojákem z povolání je občan České republiky, který vojenskou činnou službu vykonává jako své zaměstnání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o povolání do služebního poměru může podat občan České republiky starší 18 let.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Další podmínky pro povolání do služebního poměru:

  • složit vojenskou přísahu (v rámci výběru),

  • nebýt členem politické strany, politického hnutí, odborové organizace; nepodporovat, nepropagovat nebo nesympatizovat s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob,

  • být trestně bezúhonný,

  • být zdravotně způsobilý k výkonu služby,

  • splňovat kvalifikační předpoklady stanovené pro služební zařazení,

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Registrací prostřednictvím webového formuláře nebo osobně na rekrutačním středisku.

Na které instituci životní situaci řešit

  • Rekrutační středisko Čechy

  • Rekrutační středisko Morava

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V úředních hodinách se obraťte na pracovníky rekrutačních středisek.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na rekrutačním středisku za účelem registrace předložte občanský průkaz nebo cestovní pas a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře pro povolání do služebního poměru, které jsou k dispozici na každém rekrutačním středisku:

  • osobní dotazník a doplněk k osobnímu dotazníku,

  • čestné prohlášení uchazeče o tom, že nepodniká, není členem žádné politické strany ani odborové organizace a nepodporuje extremismus,

  • tiskopis k napsání životopisu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení stanovuje zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč musí být o výsledku výběru písemně vyrozuměn nejdéle do 6 měsíců ode dne doručení žádosti.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Absolvovat výběr na oddělení pro výběr personálu v Praze nebo Olomouci.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Uchazeč, který není vybrán, nebude povolán do služebního poměru. O této skutečnosti je písemně vyrozuměn bez možnosti podání opravného prostředku.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Služební poměr nevznikne, nenastoupí-li uchazeč do služby v den stanovený v rozhodnutí o povolání uchazeče do služebního poměru vojáka z povolání.

Další informace

Můžete se obrátit na rekrutační střediska nebo využijte bezplatnou poradenskou linku, tel.: 800 154 445.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor doplňování personálu Agentury personalistiky Armády České republiky

Kontaktní osoba

plk. Mgr. Lenka Šmerdová, tel.: 973 217 561