Úplatný převod nepotřebného movitého majetku

ID Záznamu
i-147-735
Datum zveřejnění
01.12.2015
Poslední aktualizace
10.12.2015

Základní informace k životní situaci

Po vyřazení movitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti je tento majetek dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízen k převodu dalším organizačním složkám státu. Neprojeví-li žádná zájem, je majetek prohlášen za trvale nepotřebný a dále je s tímto majetkem nakládáno opět v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.

Jednou z možností úplatného převodu je vyhlášení veřejné soutěže na prodej tohoto majetku v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Ministerstva obrany České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům a splňující konkrétní podmínky stanovené v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Bezdlužnost vůči státu a Ministerstvu obrany České republiky.

V případě prodeje vojenského materiálu ve smyslu zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, může jednat pouze česká fyzická nebo právnická osoba, která má příslušnou zbrojní licenci a povolení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky o zahraničním obchodu s vojenským materiálem ve smyslu zákona č. 38/1994 Sb.

Konkrétní podmínky stanovené v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Přihlášením se do veřejné soutěže dle podmínek stanovených v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo obrany České republiky

Sekce ekonomická a majetková

Odbor nakládání s nepotřebným majetkem

nám. Svobody 471

160 00 Praha 6 - Dejvice

(písemný styk - Tychonova 1, 160 01 Praha 6)

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle podmínek stanovených v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dle podmínek stanovených v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle podmínek stanovených v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle podmínek stanovených v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dle podmínek stanovených v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz lze zaslat na e-mailovou adresu: onnm@army.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle podmínek stanovených v bližších podmínkách pro veřejnou soutěž.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • Ministerstvo obrany České republiky - Odbor nakládání s nepotřebným majetkem,

  • tiskovou a informační službu Ministerstva obrany České republiky.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor nakládání s nepotřebným majetkem Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany České republiky

Kontaktní osoba

PhDr. Yvetta Chudárková (tel.: 973 215 224)