Úplatný převod nepotřebného movitého majetku

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo obrany

ID Záznamu
i-147-735
Zpracováno k datu
01.12.2015
Poslední aktualizace
10.12.2015