Nabytí státního občanství České republiky určením otcovství

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
i-169-635
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
03.03.2014