Nabytí státního občanství České republiky narozením

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
i-169-634
Zpracováno k datu
01.01.2014
Poslední aktualizace
05.05.2014