Soudy

Zhoršení sociální situace v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem, které zakládá právo na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo spravedlnosti

ID Záznamu
L-6046
Zpracováno k datu
01.08.2013
Poslední aktualizace
05.12.2014