Soudy

Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené při výkonu státní moci, došlo-li ke škodě v občanském soudním řízení nebo v řízení trestním, v soudnictví správním, jakož i v těch případech, kdy stát odpovídá za postup notáře či soudního exekutora

ID Záznamu
L-6048
Zpracováno k datu
29.10.2013
Poslední aktualizace
05.12.2014