Soudy

Podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva na porušení lidských práv a základních svobod zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech a jejími protokoly

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo spravedlnosti

ID Záznamu
m-74608
Zpracováno k datu
06.11.2015
Poslední aktualizace
21.05.2018