Vydání elektronického výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob prostřednictvím CzechPOINT@home

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
m-75263
Zpracováno k datu
27.06.2013
Poslední aktualizace
19.11.2014