Prohlášení o volbě druhého jména

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
i-158-390
Zpracováno k datu
03.03.2014
Poslední aktualizace
03.03.2014