Žádost o statistické informace

ID Záznamu
i-153-528
Datum zveřejnění
23.06.2004
Poslední aktualizace
05.02.2016

Základní informace k životní situaci

Český statistický úřad (dále též "ČSÚ") poskytuje statistické informace o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí na základě zákona o státní statistické službě.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O statistické informace může požádat každý občan České republiky nebo cizinec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobně navštivte odpovědné pracoviště ČSÚ, vzneste telefonický dotaz nebo zašlete žádost o informace písemnou formou či e-mailem.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na:

O zpracování a zaslání informací nebo zaslání vydaných publikací můžete též požádat prostřednictvím příslušných formulářů.

Všechny hotové produkty ČSÚ jsou uvedeny v "Katalogu produktů".

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny, stačí zaslat přesně formulovanou otázku na adresu informačního servisu, zatelefonovat či zvolit osobní návštěvu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Veškeré údaje, které ČSÚ zveřejňuje na svých internetových stránkách, jsou k dispozici zdarma.

V návaznosti na zákon o státní statistické službě zveřejnil ČSÚ na svých internetových stránkách "Pravidla pro stanovení cen", ze kterých pak vychází "Ceník informačních služeb a produktů" poskytovaných na zakázku.

Ceny hotových produktů jsou uvedeny v "Katalogu produktů".

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Termíny zpracování náročných zakázek je nutno předem projednat.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: infoservis@czso.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách ČSÚ.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český statistický úřad - odbor informačních služeb

Kontaktní osoba

Ing. Jan Honner