Žádost o poskytnutí informací ze statistických registrů

ID Záznamu
Datum zveřejnění
05.10.2020
Poslední aktualizace
05.10.2020

Základní informace k životní situaci

Z registru ekonomických subjektů a z registru sčítacích obvodů jsou poskytovány údaje každému, kdo o to požádá.

Podrobněji jsou podmínky poskytování statistických informací popsány v Politice diseminace ČSÚ, která je zveřejněna na adrese.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O statistické informace může požádat každý občan České republiky nebo cizinec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Údaje z registru ekonomických subjektů a z registru sčítacích obvodů a budov jsou poskytovány každému, kdo o to požádá, a to buď bezplatně nebo za úplatu podle povahy požadovaných informací.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobně, telefonicky, písemně, e-mailem nebo datovou schránkou požádejte o poskytnutí údajů z registru ekonomických subjektů nebo z registru sčítacích obvodů a budov.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přesné formuláře nejsou stanoveny, stačí zaslat přesně formulovanou otázku na adresu informačního servisu, zatelefonovat či zvolit osobní návštěvu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky.

Veškeré údaje, které ČSÚ zveřejňuje na svých internetových stránkách, jsou k dispozici zdarma.

V návaznosti na zákon o státní statistické službě zveřejňuje ČSÚ na svých internetových stránkách "Pravidla pro stanovení cen", ze kterých pak vychází "Ceník informačních služeb a produktů" poskytovaných na zakázku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Termíny zpracování náročných zakázek je nutno předem projednat.

Elektronická služba, kterou lze využít

Pro získání informací ze statistických registrů můžete vyhledávat v databázích Registru ekonomických subjektů a Registru sčítacích obvodů a budov nebo požádejte o příslušné informace na e-mailové adrese infoservis@czso.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Další informace

Zdrojem dat pro aktualizaci Registru ekonomických subjektů je od 1. července 2012 jeden ze základních registrů veřejné správy – Registr osob (ROS)

Zdrojem dat pro aktualizaci Registru sčítacích obvodů a budov je od 1. července 2012 jeden ze základních registrů veřejné správy – Registr územních identifikací, adres a nemovitostí (RUIAN)
 

Poskytnout  je možno údaje o všech registrovaných subjektech (v rozsahu stanoveném zákonem) nebo výběr subjektů podle dohodnutých kritérií.

Poskytnout je rovněž možno  údaje o struktuře registrovaných subjektů podle dohodnutých kritérií.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český statistický úřad - odbor informačních služeb

Kontaktní osoba

Ing. Jan Honner, tel.: 274 053 100, e-mail: jan.honner@czso.cz
Mgr. Štěpánka Zelenková, tel.: 274 052 430, e-mail: stepanka.zelenkova@czso.cz