Nahlížení do rejstříku restaurátorů kulturních památek

ID Záznamu
Datum zveřejnění
06.11.2019
Poslední aktualizace
08.11.2019

Základní informace k životní situaci

Podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vede Ministerstvo kultury Seznam osob s povolením k restaurování kulturních památek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rejstřík se skládá z části veřejné a z části neveřejné. Kdo může do veřejné části rejstříku nahlížet, není zákonem omezeno.
Do neveřejné části se umožňuje nahlédnout osobě pověřené Ministerstvem kultury.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Do veřejné části rejstříku je možné nahlédnout bez omezení, online, a to prostřednictvím odkazu: https://rrkp.mkcr.cz/.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Můžete se obrátit na odbor památkové péče Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o vydání povolení k restaurování kulturních památek.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor památkové péče Ministerstva kultury.

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Martin