Žádost osoby samostatně výdělečně činné o snížení zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zdravotnictví

ID Záznamu
i-138-1012
Zpracováno k datu
01.10.2017
Poslední aktualizace
15.10.2017