Žádost o zrušení registrace ke spotřební dani

ID Záznamu
m-108436
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
23.09.2020

Základní informace k životní situaci

Situace řeší podání žádosti o zrušení registrace ke spotřební dani.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Daňový subjekt registrovaný ke spotřební dani

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jsou-li pro to dány důvody podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o zrušení registrace podává oprávněná osoba místně příslušnému celnímu úřadu, a to způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad

U právnické osoby se místní příslušnost řídí jejím sídlem, u fyzické osoby jejím místem pobytu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Daňové místně příslušného celního úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Další doklady nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou  pro zrušení registrace stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně rozhodne bezodkladně poté, co došlo k shromáždění podkladů potřebných pro rozhodnutí.

Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení o změně registračních údajů je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky podle daňového řádu.

Řádným opravným prostředkem je odvolání, které se podává u celního úřadu, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní