Registrace ke spotřební dani - fyzická osoba

ID Záznamu
395230718
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
23.09.2020

Základní informace k životní situaci

Situace řeší podání přihlášky k registraci ke spotřební dani fyzické osoby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Přihlášku k registraci podává fyzická osoba místně příslušnému celnímu úřadu, na příslušném formuláři vydaném Ministerstvem financí anebo jeho elektronickou podobou a za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad (daňové oddělení), určený místem pobytu fyzické osoby.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Daňové místně příslušného celního úřadu

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy přihlášky k registraci, které nebyly podány s přihláškou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou pro registraci stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně rozhodne o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popřípadě ode dne odstranění jejích vad; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.

Elektronická služba, kterou lze využít

Přihlášku k registraci je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky podle daňového řádu.

Řádným opravným prostředkem je odvolání, které se podává u celního úřadu, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní