Registrace k energetické dani - fyzická osoba

ID Záznamu
m-108389
Datum zveřejnění
01.11.2016
Poslední aktualizace
01.11.2016

Základní informace k životní situaci

Tato situace řeší podání přihlášky k registraci k energetické dani, v případě fyzické osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která přihlášku k registraci podává.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Přihlášku k registraci podává fyzická osoba místně příslušnému celnímu úřadu, a to způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad (daňové oddělení), určený místem pobytu fyzické osoby.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy přihlášky k registraci, které nebyly podány elektronicky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Přihlášku k registraci je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní