Registrace distributora pohonných hmot - fyzická osoba

ID Záznamu
m-108354
Datum zveřejnění
03.10.2016
Poslední aktualizace
03.10.2016

Základní informace k životní situaci

Tato situace řeší podání přihlášky k registraci distributora pohonných hmot, v případě fyzické osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikající fyzická osoba (distributor pohonných hmot), která přihlášku k registraci podává.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Přihlášku k registraci podává fyzická osoba místně příslušnému celnímu úřadu, a to elektronicky způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad (daňové oddělení), určený místem pobytu fyzické osoby.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy přihlášky k registraci, které nebyly podány elektronicky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky mohou být osoby, které splňují podmínku spolehlivosti.

Elektronická služba, kterou lze využít

Přihlášku k registraci je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní