Daňové přiznání ke spotřební dani

ID Záznamu
395230412
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
24.09.2020

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat daňový subjekt.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Daňové přiznání podává daňový subjekt místně příslušnému celnímu úřadu,  na příslušném formuláři vydaném Ministerstvem financí anebo jeho elektronickou podobou, a to způsobem stanoveným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový subjekt, který je registrovanou osobou podle zákona o povinném značení lihu, podává daňové přiznání elektronicky.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad

U právnické osoby se místní příslušnost řídí jejím sídlem, u fyzické osoby jejím místem pobytu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Daňové místně příslušného celního úřadu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně rozhodne bezodkladně poté, co došlo k shromáždění podkladů potřebných pro rozhodnutí.

Elektronická služba, kterou lze využít

Daňové přiznání je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky podle daňového řádu. Řádným opravným prostředkem je odvolání, které se podává u celního úřadu, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

V případě daňového subjektu, který je registrovanou osobou podle zákona o povinném značení lihu, lze uložit pokutu za neučinění podání elektronicky (2 000 Kč) dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní