Daňové přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku nebo ze zahřívaných tabákových výrobků

ID Záznamu
m-108430
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
17.09.2020

Základní informace k životní situaci

ituace řeší podání daňového přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku nebo ze zahřívaných tabákových výrobků dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat daňový subjekt.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Daňové přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku nebo ze zahřívaných tabákových výrobků podává daňový subjekt místně příslušnému celnímu úřadu,  na příslušném formuláři vydaném Ministerstvem financí anebo jeho elektronickou podobou, a to způsobem stanoveným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad

U právnické osoby se místní příslušnost řídí jejím sídlem, u fyzické osoby jejím místem pobytu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Daňové místně příslušného celního úřadu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně rozhodne bezodkladně poté, co došlo k shromáždění podkladů potřebných pro rozhodnutí.

Elektronická služba, kterou lze využít

Daňové přiznání je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky podle daňového řádu. Řádným opravným prostředkem je odvolání, které se podává u celního úřadu, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní