Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu

ID Záznamu
i-121-388
Datum zveřejnění
01.01.2016
Poslední aktualizace
12.04.2018

Základní informace k životní situaci

Stávající situace z různých důvodů nevyhovuje.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na zřízení dopravního zařízení je oprávněna podat fyzická i právnická osoba.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemného návrhu na zřízení krátkého příčného prahu u příslušného úřadu.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte volně zpracovaný návrh.

Pokud by to případ vyžadoval, bylo by vhodné přiložit k návrhu také nákres nebo jiné zdokumentování situace.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduché záležitosti může úřad rozhodnout ihned; jinak je povinen rozhodnout do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním návrhu elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stanovení nelze podat opravný prostředek.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • krajské úřady,

  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

  • obecní úřady.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací