Program Erasmus

ID Záznamu
Datum zveřejnění
21.04.2020
Poslední aktualizace
05.06.2020

Základní informace k životní situaci

Týká se vás to, pokud jste účastníkem programu Erasmus.

Program Erasmus byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. V rámci programu mají studenti možnost účastnit se studijních pobytů v partnerských institucích v evropských zemích.

Nové zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus se nebudou zahajovat.

Pokud jste účastníkem programu Erasmus a již na výjezdu v zahraničí jste, doporučuje se zvážit návrat do ČR, a to za dodržení podmínek, např. karantény, pokud by se vraceli z některé z rizikových zemí.

Pokračování studia v zahraničí, pokud se nejedná o Erasmus, je na vašem zvážení.

V obou případech se doporučuje kontaktovat ohledně podrobností Dům zahraniční spolupráce (tel. +420 221 850 100, e-mail info@dzs.cz), domovskou univerzitu v ČR, a také Ministerstvo vnitra ČR.

Pokud se předčasně vracíte ze zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus v důsledku epidemie Covid-19, váš grant je alikvotně krácen o dobu trávenou v ČR. Je ale možné uhradit z grantu vícenáklady spojené s předčasným návratem.

Pravidla programu Erasmus zatím neřeší distanční výuku v domovské zemi a možnost ponechání grantu i na toto období, ale tuto problematiku již řeší MŠMT s Evropskou komisí.

Pokud jste student ze zahraničí, souhrnné informace ke vstupu do České republiky najdete zde.

Další informace

Odpovědi na nejčastější dotazy k programu Erasmus+ najdete zde.

Aktuální informace k přeshraničnímu pohybu najdete zde.

Odpovědi na nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru (Covid-19) ve školství nejdete zde. Pokud nenajdete odpověď na svůj dotaz, můžete využít kontaktního e-mailu nebo některé z uvedených telefonních linek.

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se vysokých škol najdete zde.

Pro další informace můžete volat bezplatnou linku 1212.

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru (Covid-19) najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Přehled o uvolňování opatření – co a kdy můžete – najdete zde.

Důležité informace o epidemii koronaviru (Covid-19), nouzovém stavu a všech souvisejících vydaných opatřeních najdete na webu Úřadu vlády ČR.

Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.

Obecné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Světové zdravotnické organizace (WHO).