Důchodový věk

ID Záznamu
Datum zveřejnění
21.04.2020
Poslední aktualizace
05.06.2020

Základní informace k životní situaci

Doporučení pro seniory ohledně koronaviru v době nouzového stavu:

  • 1) Doporučení, jak postupovat v době nouzového stavu obsahuje přehledně Informační leták Ministerstva práce a sociální věcí.
  • 2) K vyzvednutí důchodu na poště můžete po dobu trvání nouzového stavu někoho zmocnit.
  • 3) Pokud chcete důchod zasílat do domova pro seniory, mimořádně můžete zažádat o výplatu skrze datovou schránku domova.

 

 


 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

1) Informace o tom, jak postupovat a na koho se případně obrátit, obsahuje Informační leták Ministerstva práce a sociálních věcí. Obsahuje informace o pohybu mimo vaše obydlí, obstarání nákupů, zdravotní péče, pečovatelské služby.

2) Vámi zmocněná osoba požádá o vyplacení důchodu na České poště, a po prověření bude pracovníkem České pošty důchod vyplacen zmocněné osobě.

3) Žádost s vámi vyplní pracovník vašeho domova pro seniory. Vy ji podepíšete, zástupce domova pro seniory ji opatří razítkem, a poté ji naskenuje a odešle.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

1) Informace o tom, jak postupovat a na koho se případně obrátit, obsahuje Informační leták Ministerstva práce a sociálních věcí. Prakticky všechny služby lze řešit online, telefonicky, kromě nákupů v obchodech, které si chcete obstarat sami.

2) Formulář Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu. Formulář vyplníte a podepíšete ho vy a vámi zmocněná osoba.

3) Formulář Žádosti o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle §116c s vámi vyplní pracovník domova pro seniory.

 


 

Další informace

Od 22. června 2020 se otevírají denní stacionáře, týdenní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny. Umožněny jsou návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních při dodržení veškerých preventivních opatření. Příslušná krizová opatření k omezení provozu zařízení lůžkové péče a sociálních služeb najdete zde. Stanovení pravidel pro přijímání pacientů do sociálních zařízení najdete zde.

Od 8. června 2020 dochází k obnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb. 

Aktualizovaný plán uvolňování opatření v sociálních službách najdete zde.

Můžete využít bezplatné informační linky 1212.

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru (Covid-19) najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Přehled o uvolňování opatření – co a kdy můžete – najdete zde.

Důležité informace o epidemii koronaviru (Covid-19), nouzovém stavu a všech souvisejících vydaných opatřeních najdete na webu Úřadu vlády ČR.

Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.

Obecné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Světové zdravotnické organizace (WHO).