Karanténa a izolace

ID Záznamu
Datum zveřejnění
21.04.2020
Poslední aktualizace
05.06.2020

Základní informace k životní situaci

Týká se vás to, pokud:

Karanténa znamená, že jste oddělený od ostatních lidí. Zabrání se tak dalšímu šíření koronaviru (Covid-19).

Karanténa trvá 14 dní.

Pokud Vám byla nařízena domácí karanténa, měli byste zůstat doma a nikam nevycházet - ani na nákup či k lékaři.

Karanténu nařizuje váš praktický lékař nebo hygienik, epidemiolog nebo infekcionista – vystavuje úřední dokument, rozhodnutí o karanténě. Je tzv. registrujícím poskytovatelem. Pokud nemáte svého registrujícího poskytovatele, obraťte se na Krajskou hygienickou stanici.

Pro vlastní nákupy využijte dodavatelské služby a objednejte si online. Jestliže takovou možnost nemáte, můžete na nezbytně nutnou dobu opustit domov. Při vycházce používejte roušku, před odchodem z domu a při příchodu domů si pečlivě umyjte ruce, a hlavně se nezdržujte v prostorech s větší koncentrací lidí po dobu nezbytně nutnou k nákupu.

Rady a doporučení pro domácí karanténu najdete zde.

Odpovědi na nejčastější dotazy k domácí karanténě najdete zde.

V případě zdravotních potíží kontaktujte lékaře – telefonicky nebo e-mailem - nebo příslušnou hygienickou stanici nebo záchrannou službu na lince 155 a uveďte, že jste v nařízené karanténě.

U mírnějších stavů se léčí symptomaticky přítomné příznaky, které virus způsobí, jako např. zvýšená tělesná teplota nebo kašel. Zhoršení stavu je signalizováno například dušností a dalšími respiračními problémy. Při zhoršení stavu se opět poraďte s lékařem. Nemocnice je k dispozici pro pacienty se závažnějšími příznaky a pro velmi rizikové pacienty.

Pokud jste si vědom/a, že jste byl/a v úzkém kontaktu s nakaženou osobou, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

Je ale třeba vyhodnotit, zda šlo o rizikový kontakt. O rizikový kontakt se jedná v případě, že:

  • proběhl kontakt s osobou žijící ve stejné domácnosti, která byla nakažená,
  • proběhl fyzický kontakt - například potřesení rukou - s nakaženou osobou nebo přímý kontakt s jejími infekčními sekrety,
  • proběhl osobní kontakt s nakaženou osobou během pobytu v uzavřeném prostředí - místnosti, vozidle, čekárně - na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut,
  • proběhl osobní kontakt se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči nakaženému pacientovi.

Za porušení nařízené karantény hrozí pokuta až tři miliony korun, přičemž její porušení může být postihováno i zpětně. Na dodržování karantény dohlíží hygienické stanice ve spolupráci s Policií ČR, ovšem jejich kapacity nejsou takové, aby každého, kdo je v karanténě, například denně kontrolovali. V prvé řadě se tak spoléhá na vaši osobní zodpovědnost, protože dodržením karantény nechráníte jen sebe, ale především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost. 

Karanténu ukončuje váš praktický lékař, případně jiný registrující poskytovatel, který ji vystavil. Vaši karanténu může ukončit až poté, co vám vyjde test na Covid-19 negativně. Během celých 14 dnů byste také neměli mít žádné příznaky, jako teplotu nad 37 °C, kašel, problém s dýcháním, bolení břicha, průjem, nebo rýmu. Jestli však můžete vysvětlit, proč máte takové potíže z jiného důvodu, váš lékař to zváží.

I po skončení karantény musíte dodržovat pravidla hygieny a sledovat svůj zdravotní stav.

Informace o příznacích onemocnění najdete zde.

Informace o testování najdete zde.

Informace k návratu ze zahraničí najdete zde.

Informace z oblasti zaměstnání v době karantény najdete zde.

Informace k péči odítě najdete zde.

 

Další informace

Pro další informace můžete volat bezplatnou linku 1212.

Důležité kontakty a odkazy najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Můžete si instalovat mobilní infokartu, která vám zpřístupní nejaktuálnější informace, důležité kontakty na infolinky a oficiální pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Pro informace můžete využít i nonstop linku Státního zdravotního ústavu 725 191 370, 724 810 106, 726 191 367.

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru (Covid-19) najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Přehled o uvolňování opatření – co a kdy můžete – najdete zde.

Přehledné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Státního zdravotního ústavu.

Důležité informace o epidemii koronaviru (Covid-19), nouzovém stavu a všech souvisejících vydaných opatřeních najdete na webu Úřadu vlády ČR.

Co aktuálně platí v souvislosti s nouzovým stavem najdete zde.

Obecné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu Světové zdravotnické organizace (WHO).

Srozumitelné informace o koronaviru (Covid-19) najdete také na webu okoronaviru.cz, jehož obsah vytváří odborníci z Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR, Oxfordské univerzity a dalších vědeckých institucí.