Aktuální stav šíření nákazy v ČR

ID Záznamu
Datum zveřejnění
21.04.2020
Poslední aktualizace
27.04.2020

Základní informace k životní situaci

Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 je aktualizován dvakrát denně okolo 9. a 18. hodiny na speciálních stránkách MZdr: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Najdete zde:

  • Celkový počet provedených laboratorních testů
  • Celkový počet osob s dosud prokázaným onemocněním COVID‑19 (kumulativně za celé období)
  • Aktuální počet hospitalizovaných s onemocněním COVID‑19
  • Aktuální počet osob s prokázaným onemocněním COVID‑19 (včetně hospitalizovaných, bez vyléčených a úmrtí)
  • Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS
  • Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19