Pohřešování či únos občana České republiky v zahraničí

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo zahraničních věcí

ID Záznamu
i-113-563
Zpracováno k datu
10.02.2015
Poslední aktualizace
03.08.2015