Rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby

ID Záznamu
L-5986
Datum zveřejnění
18.10.2017
Poslední aktualizace
08.09.2020

Základní informace k životní situaci

Rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb je způsobeno:

  • elektromagnetickým stíněním,

  • odrazy elektromagnetických vln od staveb nebo

  • činnostmi souvisejícími s prováděním stavby.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatel elektronických komunikačních zařízení a sítí, podnikatel poskytující službu elektronických komunikací nebo provozovatel radiokomunikačních služeb (dále souhrnně jen "provozovatel"), jehož provoz je rušen, příp. stavebník (vlastník dotčené stavby) nebo osoby oprávněné za tyto osoby jednat.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozovatel, jehož provoz je rušen, je povinen vyzvat vlastníka nebo stavebníka dotčené stavby k uzavření dohody o vhodných opatřeních k odstranění tohoto rušení.

Nedojde-li k dohodě, rozhodne o způsobu odstranění rušení příslušný stavební úřad, a to na návrh jedné ze stran a po projednání s Českým telekomunikačním úřadem.

Není-li toto rozhodnutí vzhledem k povaze věci v působnosti příslušného stavebního úřadu, rozhodne o způsobu odstranění rušení Český telekomunikační úřad.

Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Nedojde-li k dohodě, je třeba se obrátit na příslušný stavební úřad.

Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném stavebním úřadu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Informace vám podá příslušný stavební úřad.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky stanoví zákon o správních poplatcích.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty stanoví správní řád.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na elektronickou adresu Českého telekomunikačního úřadu: podatelna@ctu.cz nebo do datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats; elektronický podpis není požadován.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky upravuje správní řád.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce upravuje zákon o elektronických komunikacích, stavební zákon a v obecné rovině správní řád.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český telekomunikační úřad - odbor kontroly a ochrany spotřebitele, tel.: 224 004 688