Postup občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)

ID Záznamu
i-102-587
Datum zveřejnění
01.01.2014
Poslední aktualizace
24.09.2020

Základní informace k životní situaci

Fyzická osoba je povinna oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Požár ohlaste:

  • telefonicky - na tel. číslo 150, příp. 112, nebo

  • osobně - na nejbližší ohlašovně požáru.

 

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na příslušný hasičský záchranný sbor (příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčin vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra České republiky - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, odbor prevence

Kontaktní osoba

plk. Mgr. Radek Kislinger