Aktivace čipu

Čip si můžete aktivovat při převzetí svého nového občanského průkazu nebo kdykoliv později na jakémkoliv úřadě, který má pracoviště pro výdej osobních dokladů.

Při aktivaci musíte zadat dva číselné kódy, u každého si můžete zvolit libovolnou kombinaci 4 -10 číslic. Je dobré mít tyto kódy předem připravené: Identifikační osobní kód (IOK) – jde o obdobu PINu u platební karty nebo mobilního telefonu, tento kód budete zadávat při každém použití občanského průkazu, Deblokační osobní kód (DOK) – jde o obdobu PUKu u mobilního telefonu, v případě, že zadáte 3x za sebou špatně IOK, dojde k jeho zablokování. Pro odblokování IOK musíte zadat právě DOK. Po 10 nesprávných pokusech dojde i k jeho zablokování. Pro odblokování musíte navštívit jakýkoliv úřad obce, kde vydávají osobní doklady.

Přistupujte k občanskému průkazu jako k platební kartě. Nikdy nevolte snadno odhadnutelnou kombinaci čísel (např. 1111 nebo 1234) nenoste IOK napsaný u svého dokladu, v případě ztráty by mohlo dojít ke zneužití vaší identity!

I v případě, že se rozhodnete čip neaktivovat, budete při převzetí každopádně vyzváni k zadání bezpečnostního osobního kódu (BOK) – ten bude sloužit k bezpečnějšímu ověření totožnosti uživatele při osobním jednání. Opět jde o kombinaci 4 – 10 číslic. Z neaktivovaného čipu nelze přečíst žádné osobní údaje, ani na něj nelze nic zapisovat. Takový občanský průkaz používáte jako by na něm žádný čip nebyl.