Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel prostřednictvím CzechPOINT@home

Za správnost návodu odpovídá:

Ministerstvo vnitra

ID Záznamu
m-2520
Zpracováno k datu
08.07.2013
Poslední aktualizace
13.03.2018