Úvod Časté dotazy Portál veřejné správy

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy je nejsnazší cesta k informacím a službám veřejné správy. Naleznete zde informace o životních událostech, formuláře pro občany i pro úřady, věstníky, seznam datových schránek, nepotřebný nemovitý majetek, a další. Najdete zde i odkazy na státní instituce. Svým zaměřením je Portál veřejné správy určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace, včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců. Z Portálu veřejné správy se můžete také přihlásit na Portál občana.

Pomohl vám tento článek?

Portál veřejné správy je otevřená internetová stránka, kde najdete obecné informace o službách veřejné správy. V Portálu občana máte svůj soukromý účet, kam se přihlásíte pomocí identifikačních prostředků elektronické Identity občana nebo pomocí datové schránky.

Portálu občana si můžete spravovat svoje doklady a jiné údaje ze státních registrů a databází nebo založit datovou schránku, pomocí které můžete elektronicky komunikovat s úřady. Z Portálu občana máte i snadný přistup do portálů jiných úřadů, jejichž služby si potřebujete vyřídit, ať už je to Finanční správa, eRecept, Očkovací portál, ČSSZ, Úřad práce nebo portál vaší obce a můžete si zažádat o výpisy a komunikovat s veřejnou správou pomocí datové schránky atd.

Pomohl vám tento článek?

Životní událost je změna v životě občana. Ať už je změna plánovaná či neplánovaná nebo chtěná či nechtěná, občan ji musí řešit. Pro orientaci životními událostmi jsou zde jednoduché návody, které uživatelům pomohou lépe se orientovat ve službách veřejné správy. Díky nim nezapomenete na žádnou povinnost a budete vědět, na co máte právo.

Pomohl vám tento článek?

Průvodce jsou jednoduché návody, které vám pomohou se lépe zorientovat ve službách veřejné správy. Díky nim nezapomenete na žádnou povinnost a budete vědět, na co máte právo.

Pomohl vám tento článek?

Obsah katalogu služeb neboli Služby veřejné správy najdete na Portálu veřejné správy na adrese portal.gov.cz. Informace o celém projektu Katalog služeb naleznete na adrese pma3.gov.cz/katalog-sluzeb/info.

Pomohl vám tento článek?

K formulářům pro úřady se dostaneme přes rozcestník KAM DÁL, zde vybereme sekci Pro úřady (OVM), kde jsou v nabídce Formuláře pro úřady (KAM DÁL  PRO ÚŘADY (OVM)  FORMULÁŘE PRO ÚŘADY)

Pomohl vám tento článek?

Formuláře k registru smluv jsou dostupné přes rozcestník KAM DÁL. Zde v sekci Pro úřady (OVM) jsou v nabídce Formuláře k registru smluv (KAM DÁL  PRO ÚŘADY (OVM)  FORMULÁŘE K REGISTRU SMLUV).

Informace k registru smluv najdete na https://smlouvy.gov.cz/.

Uživatelská a technická podpora registru smluv je dostupná formou emailu na adrese registrsmluv@mvcr.cz.

Pomohl vám tento článek?

Uživatelská příručka Portálu veřejné správy je umístěna v patičce portálu v sekci Informace.

Pomohl vám tento článek?

Služba veřejné správy představuje funkci (činnost) úřadu, která je vědomě poskytnuta konkrétním orgánem veřejné moci (OVM) danému příjemci služby podle příslušného právního předpisu tak, že přináší příjemci vnímanou hodnotu, ať už v podobě benefitu nebo splnění zákonné povinnosti.

Pomohl vám tento článek?

Pokud jste fyzická nebo podnikajícící fyzická osoba, máte datovou schránku fyzické nebo podnikající fyzické osoby a chtete žádat o výpisy z veřejných a neveřejných rejstříků (např. z Rejstříku trestů, Veřejného rejstříku, bodového hodnocení řidiče, registru obyvatel a další) přihlaste se do Portálu občana na https://obcan.portal.gov.cz/. Zde ve svém profilu máte kromě formulářů na jednom místě přístup i k dalším službám, údajům nebo portálům ostatních úřadů. Do Portálu občana nelze přidat ani se přihlásit datovou schránkou typu právnická osoba.

K formulářům pro elektronické výpisy z veřejných a neveřejných rejstříků na Portálu veřejné správy (např. z Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, Veřejného rejstříku, bodového hodnocení řidiče, registru obyvatel a další) se dostanete také přes rozcestník KAM DÁL, zde vyberete Rejstříky, seznamy, formuláře a v nabídce zvolíte Formuláře k výpisům, kde najdeme potřebný formulář. 

Pomohl vám tento článek?