Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Otevřená data

Cílem sekce Otevřená data je nabídnout možnost právnickým i fyzickým osobám získávat informace o státní správě z jediného zdroje a v důsledku tak zvýšit tlak na zefektivnění a zlevnění výkonu veřejné správy v ČR.

Sekce Otevřená data nabízí orgánům veřejné moci možnost zveřejňovat nejrůznější nestrukturované dokumenty v takové podobě, v jaké jim to ukládá platná legislativa. Rejstříky navíc umožňují zveřejňovat skutečná „data“, tedy strojově zpracovatelné informace.

Každý orgán veřejné moci může požádat Ministerstvo vnitra o založení nového rejstříku. Z technického pohledu je nutným předpokladem pro založení rejstříku poskytnutí XML souboru vytvořeného dle XSD definice. Vzorová ukázka XML souboru je součástí dokumentace.

Do založeného rejstříku mohou své záznamy zveřejňovat orgány veřejné moci (pokud není stanoveno jinak). Subjekt, který nemá právo zveřejňovat do konkrétního rejstříku, může pomocí tohoto formuláře zaslat žádost o přidělení práv. Žádosti o přidělení práv vyřizuje Ministerstvo vnitra.

Žádosti o zveřejnění dat jsou zasílány datovou zprávou, která obsahuje strukturovaná XML data odpovídající XSD definici příslušného rejstříku. Žádosti jsou zasílány do datové schránky Automat PVS (Ministerstvo vnitra), kde jsou následně automaticky zpracovány.. Návod, jak připravit údaje ke zveřejnění, je také součástí dokumentace.

Správce Portálu veřejné správy (Ministerstvo vnitra) garantuje, že poskytnuté údaje zveřejní v nezměněné podobě tak, jak je od žadatele obdržel. Správce nemůže garantovat správnost ani úplnost zveřejněných údajů, protože není v jeho moci zjistit ani kontrolovat, zda konkrétní subjekt skutečně poskytl ke zveřejnění úplné a autentické údaje.

Orgány veřejné moci, které mají zájem o zveřejnění odkazu na svůj existující rejstřík (databázi, číselníky, seznamy, ...), mohou požádat Ministerstvo vnitra o založení nového externího rejstříku - tedy odkazu ze sekce Rejstříky na svůj web. Získají tím propojení PVS s vlastním zdrojem dat, který tak zpřístupní uživatelům Portálu veřejné správy.