Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Příroda a zemědělství - Vodní hospodářství


Za správnost
návodu odpovídá:

obec (starosta)
obecní úřad obce s rozšířenou působností
magistráty (vedoucí odboru životního prostředí)
správce vodního toku (dispečink, technický útvar)
krajský úřad (vedoucí odboru životního prostředí)
Ministerstvo zemědělství (odbor správy povodí, vedoucí oddělení správy povodí)

Ministerstvo zemědělství Stáhnout životní situaci v xml Upravit životní situaci Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:277-197
Datum zveřejnění
13.03.2012

Problematika drobných vodních toků na soukromých pozemcích

03. Pojmenování (název) životní situace

Problematika drobných vodních toků na soukromých pozemcích

04. Základní informace k životní situaci

Dopad výkonu správy daného vodního toku na pozemek ve vlastnictví fyzických osob, obava z povodňových situací, vybřežování apod.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník dotčeného pozemku nebo nájemce.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Koordinace výkonu správy se správcem vodního toku a plnění povinností ze zákona. Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznámení podejte písemně, osobně nebo telefonicky na příslušný vodoprávní úřad, povodňovou komisi obce. Dotaz položte příslušnému správci vodního toku, nebo správci povodí.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Tuto životní situaci můžete řešit u příslušných správců vodních toků:
Povodí s.p.,
fyzické a právnické osoby s určením správy vodního toku,
Správa Národních parků,
u věcně a místně příslušných vodoprávních úřadů.
Zemědělská vodohospodářská správa
Obecní úřad s rozšířenou působností
Městský / obecní úřad

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:
list vlastnictví (doklad o vlastnictví pozemku),
občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem (30 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit pomocí elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat k příslušnému krajskému úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložená opatření k odstranění závadného stavu rozhodnutím věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, v případě jejich neplnění pokutové řízení.

22. Další informace

Obraťte se na:
Ministerstvo zemědělství,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností - vodoprávní úřad,
správce vodního toku,
správce povodí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

obec (starosta)
obecní úřad obce s rozšířenou působností
magistráty (vedoucí odboru životního prostředí)
správce vodního toku (dispečink, technický útvar)
krajský úřad (vedoucí odboru životního prostředí)
Ministerstvo zemědělství (odbor správy povodí, vedoucí oddělení správy povodí)

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2002

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.