Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Drobečková navigace

Zveřejnění věstníku

Servisní formulář (elektronický formulář odkazovaný v pravém panelu) umožňuje zaslat žádost o:

  • Zveřejnění věstníku na Portálu veřejné správy.
  • Smazání zveřejněného věstníku z Portálu veřejné správy.
  • Přidání příloh ke zveřejněnému věstníku na Portál veřejné správy.

Tyto operace zajišťuje elektronický formulář, který umožňuje automatické odeslání dat (přílohou datové zprávy) prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Datová zpráva je automaticky zasílána do datové schránky Automat PVS (Ministerstvo vnitra), kde je následně zpracována. O výsledku zpracování je žadatel informován datovou zprávou.

Operace se zveřejněným záznamem Smazání věstníku a Přidání příloh k věstníku lze provést pouze odesláním datové zprávy z datové schránky instituce, která v minulosti zaslala žádost o zveřejnění záznamu.

Oprávnění pro operace s věstníky na Portálu veřejné správy mají automaticky přiděleno ústřední správní orgány a ostatní vydavatelé podle § 6f - § 6i zákona 365/2000 Sb.

Pokud vaše instituce nemá přiděleno právo provádět operace s věstníky, zažádejte si o něj s pomocí elektronického formuláře Žádost o přidělení práv.

Elektronický formulář, jeho datové schéma a návod k vyplnění jsou umístěny v pravém panelu této webové stránky.

Pro případné další dotazy kontaktujte Infolinku 270 005 200.