Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Drobečková navigace

Zveřejnění záznamu v rejstříku (otevřených datech)

Zveřejnění pomocí webového formuláře

Servisní formulář (elektronický formulář odkazovaný v pravém panelu) umožňuje zadání vyjmenovaných operací:

  • Zveřejnění záznamu do příslušného rejstříku.
  • Zneplatnění zveřejněného záznamu.
  • Přidání přílohy ke zveřejněnému záznamu.
  • Přidání / odebrání vazby na jiný záznam.

Elektronický formulář umožňuje přípravu dat pro následné ruční odeslání (přílohou datové zprávy) prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Elektronický formulář může umožňovat automatické odeslání dat (přílohou datové zprávy) prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Datová zpráva je zasílána do datové schránky Automat PVS (Ministerstvo vnitra), kde je následně systémem automaticky zpracována. O výsledku zpracování je žadatel informován datovou zprávou.

Operace se zveřejněným záznamem Zneplatnění záznamu, Přidání přílohy k záznamuPřidání / odebrání vazby na jiný záznam lze provést pouze odesláním datové zprávy z datové schránky subjektu, který v minulosti zaslal žádost o zveřejnění záznamu.

Oprávnění pro operace s rejstříky mají všechny datové schránky orgánů veřejné moci.

Pokud subjekt nemá přiděleno právo provádět operace s rejstříky, lze o toto právo zažádat prostřednictvím elektronického formuláře Žádost o přidělení práv.

Elektronický formulář a možný postup zveřejnění záznamu bez použití formuláře naleznete v pravém panelu.

Dávkové (hromadné) zveřejnění záznamů

V případě, že je potřeba zveřejnit velké množství rejstříkových záznamů najednou, nebo velikost jednotlivých záznamů překračuje limity dané Datovými schránkami, je možno využít dávkové zveřejnění rejstříkových záznamů.

Použití dávkového zveřejnění:

  • Zveřejňující si připraví XML dokumenty stejně, jako by je posílal pomocí Datových schránek.
  • Jeden či více XML souborů zabalí do jednoho archivu typu ZIP. Limit pro velikost souboru je 1 GB.
  • Nahrávací aplikace ověří identitu uživatele pomocí jeho přihlášení do Informačního systému datových schránek. Pro použití služby hromadného zveřejnění tedy uživatel musí znát platné přihlašovací údaje do ISDS.
  • Uživatel nahraje ZIP soubor se záznamy ke zveřejnění. Aplikace mu zobrazí identifikační číslo nahrané dávky.
  • Záznamy jsou zveřejněny za datovou schránku, jejíž uživatel se přihlásil - stejným způsobem, jako by dorazily pomocí datové zprávy.
  • Informace o výsledku zpracování jsou zaslány do datové schránky zveřejňujícího. Pro jednu dávku je zaslána jen jedna datová zpráva, která obsahuje sumární výsledek zpracování i detailní rozpis o zpracování jednotlivých souborů v dávce.

Pro případné další dotazy kontaktujte Infolinku 270 005 200.