Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Drobečková navigace

Zveřejnění povinně zveřejňované informace

Servisní formulář (elektronický formulář odkazovaný v pravém panelu) umožňuje zaslat žádost o:

  • Zveřejnění povinně zveřejňované informace na Portálu veřejné správy.
  • Smazání zveřejněné povinně zveřejňované informace z Portálu veřejné správy.
  • Editaci zveřejněné povinně zveřejňované informace na Portálu veřejné správy.

Tyto operace zajišťuje elektronický formulář, který umožňuje automatické odeslání dat (přílohou datové zprávy) prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Datová zpráva je automaticky zasílána do datové schránky Automat PVS (Ministerstvo vnitra), kde je následně zpracována. O výsledku zpracování je žadatel informován datovou zprávou.

Operace se zveřejněným záznamem Smazání povinně zveřejňované informace a Editaci povinně zveřejňované informace lze provést pouze odesláním datové zprávy z datové schránky instituce, která v minulosti zaslala žádost o zveřejnění záznamu.

Oprávnění pro operace s povinně zveřejňovanými informacemi mají všechny datové schránky orgánů veřejné moci.

Pokud subjekt nemá přiděleno právo provádět operace s povinně zveřejňovanými informacemi, lze o toto právo zažádat prostřednictvím elektronického formuláře Žádost o přidělení práv.

Elektronický formulář, jeho datové schéma a návod k vyplnění jsou umístěny v pravém panelu této webové stránky.

Pro případné další dotazy kontaktujte Infolinku 270 005 200.