Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Registrace vozidel


Za správnost
návodu odpovídá:

Ministerstvo dopravy - odbor silničních vozidel

Ministerstvo dopravy Stáhnout životní situaci v xml Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:123-385
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
27.02.2013

Registrace nového (dosud neregistrovaného) vozidla

03. Pojmenování (název) životní situace

Registrace nového (dosud neregistrovaného) vozidla

04. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.
V případě registrace nového (dosud neregistrovaného) vozidla je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla, vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte přihlášku k registraci vozidla na příslušný úřad.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového nebo přípojného vozidla; v Praze na Magistrát hlavního města Prahy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Zejména je zapotřebí mít v originále doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dále případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).
Dále je dle § 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, nutno splnit níže uvedené podmínky.
K přihlášce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel přiloží:
technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno,
souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele,
protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno,
doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,
potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,
osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno.
Pokud jde o zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla dočasně vyřazeného z registru silničních vozidel, nemusí žadatel doložit doklady uvedené pod druhou a pátou odrážkou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlášku k registraci vozidla musíte podat na originálním tiskopisu; tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Formu úhrady stanovuje příslušný úřad.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být například zmocněnec, leasingová společnost nebo věřitel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním přihlášky elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Musím dojet s vozidlem na příslušný úřad?
Ne, s vozidlem na příslušný úřad dojet nemusíte.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:
Ministerstvo dopravy - odbor schvalování vozidel a předpisů,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor silničních vozidel

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Registraci vozidla na vývoz nemůže provést tuzemská osoba, ale jen zahraniční subjekt.