Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii Poštovní služby


Za správnost
návodu odpovídá:

Odbor komunikace generálního ředitelství České pošty, s.p.

Česká pošta, s.p. Stáhnout životní situaci v xml Upravit životní situaci Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:105-446
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
01.11.2017

Zásilky do zahraničí

03. Pojmenování (název) životní situace

Zásilky do zahraničí

04. Základní informace k životní situaci

Obyčejné zásilky (psaní), opatřené poštovními známkami v příslušné hodnotě dle ceny služby, vložte do poštovní schránky označené informačním štítkem České pošty, s.p.
U přepážky pošty můžete podat bez předcházejícího celního řízení jen poštovní zásilky s obsahem, který nemá obchodní charakter (např. dárky).
V případě, že podáváte poštovní zásilku, u níž nebylo dosud provedeno celní řízení, zmocňujete tím poštu k tomu, aby jednala při celním řízení jako váš přímý zástupce.
Závazné informace o celních předpisech a vývozu zboží podávají zaměstnanci celní správy.
Česká pošta, s.p., neodpovídá za škody u věcí, jejichž dovoz je v zemi určení zakázán.
Do členských zemí Evropské unie a do některých dalších zemí (viz bod 30) není nutné poštovní zásilky celně projednávat nebo vyplňovat celní nálepky (prohlášky). Maximální hmotnost a maximální rozměry však nemohou být vyšší, než je u příslušné země v "Poštovních podmínkách České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky" stanoveno.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Odesílatel poštovní zásilky nebo osoba odesílatelem pověřená.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dodávání zásilek do zahraničí je zajišťováno na základě dohod se zahraničními poštovními operátory.
Možnosti a podmínky dodání do jednotlivých zemí se liší podle možností partnerů České pošty, s.p., a podle možností a omezení daných legislativou, technickými a přírodními podmínkami v té které zemi. Proto je nezbytné si vždy ověřit, zda je vámi požadovaná služba pro vámi zvolenou zemi poskytována, jaké jsou hmotnostní, rozměrové a další limity zásilek.
Informace naleznete v aktuálních "Poštovních podmínkách České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky" nebo v přehledech poštovních služeb České pošty, s.p., do zahraničí, které jsou k dispozici na internetových stránkách České pošty, s.p.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Po zjištění možností a požadavků ve věci podání vaší zásilky je třeba posoudit okolnosti týkající se celního řízení. Jako odesílatel totiž musíte upozornit celní úřady na obsah zásilky a na zboží podléhající celnímu řízení tím, že:
vyplníte podle předtisku, v jazyce a počtu uvedeném v "Poštovních podmínkách České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky", celní nálepku nebo celní prohlášku, kterou obdržíte na pobočkách České pošty, s.p.,
popis obsahu uvedete co nejpodrobněji tak, aby celním úřadům v zemi určení poskytoval informace potřebné pro celní řízení.
Zásilky s obsahem jiného než obchodního charakteru, Cenné psaní a Cenný balík musíte nechat nejprve celně projednat na celním úřadu. Toto se nevztahuje na zásilky adresované do států uvedených v bodě 30.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Tuto situaci nelze řešit na žádném jiném úřadu, pouze na pobočkách České pošty, s.p., nebo u pověřeného pracovníka České pošty, s.p.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na pobočkách České pošty, s.p., během hodin pro veřejnost (otevírací doba) nebo u pověřeného pracovníka České pošty, s.p.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na poště předložte:
zásilku s adresou adresáta a odesílatele,
vyplněnou celní nálepku nebo celní prohlášku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Standardní balík a Cenný balík musí být podán zároveň s poštovní průvodkou, kterou obdržíte na pobočkách České pošty, s.p.
Doporučené psaní a Cenné psaní musí být podáno zároveň s podacím lístkem nebo poštovním podacím archem, který získáte na pobočkách České pošty, s.p., nebo na internetových stránkách České pošty, s.p.
Oba tiskopisy ve formátu Word je možné vyplnit, vytisknout a použít.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Cenu služby je možné uhradit v hotovosti, platební kartou (seznam pošt, na kterých lze platit platební kartou, je uveden na internetových stránkách České pošty, s.p.), příp. pomocí poštovních známek, je-li služba osvobozena od DPH.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání poštovní zásilky se vyřizuje na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Česká pošta, s.p. - v případě, že zásilka nebyla předem celně projednána.
Orgány dotčené při celním řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu Call centra České pošty, s.p.: info@cpost.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odesílatel může požádat o změnu uzavřené smlouvy, je-li to dle "Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Zahraniční podmínky" možné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:
Call centrum České pošty, s.p.:
tel.: 840 111 244,
e-mail: info@cpost.cz.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor komunikace generálního ředitelství České pošty, s.p.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.02.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Celnímu řízení nepodléhají zásilky adresované do následujících zemí (tzn. není nutné poštovní zásilky celně projednávat nebo vyplňovat celní prohlášky):
Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko (s výjimkou Grónska a Faerských ostrovů), Estonsko, Finsko (s výjimkou ostrovů Alandy), Francie, Chorvatsko, Irsko (kromě Severního Irska), Itálie (s výjimkou území Livigna, Campione d’Italia, nebo části teritoriálních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí od Ponte Tresa k Porto Ceresio), Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo (s výjimkou ostrova Helgoland a území Büsingen), Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko (s výjimkou hory Athos), San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (s výjimkou enkláv Ceuta, Melilla nebo Kanárských ostrovů), Švédsko, Vatikán, Velká Británie a Severní Irsko (s výjimkou Normanských ostrovů - Jersey, Guernsey, Aldenrey, Sark, Herm, Jethou).
Za evropské země se považují:
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (kromě Grónska), Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko (kromě Severního Irska), Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko (vč. Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (vč. asijské části), Řecko, S. Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (vč. enkláv Ceuta a Melilla a ostrovů Baleár, Chafarinas a Kanárských), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (vč. asijské části), Ukrajina, Vatikán, Velká Británie a Severní Irsko.