Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam orgánů veřejné moci a seznam adresních míst objektů veřejného zájmu *)

*) viz usnesení vlády ze dne 5. října 2016 č. 885 o Národním plánu rozvoje sítí nové generace

Tento datový zdroj vám umožňuje získat seznam orgánů veřejné moci a detailní informace ke každému z nich.
V tomto datovém zdroji je uložen seznam následujících držitelů datových schránek:

 • Krajské úřady
 • Ministerstva
 • Obce I. typu
 • Obce II. typu
 • Obce III. typu
 • Statutární města (Magistráty) a jejich obvody
 • Orgány státní správy
 • Právnické osoby zřízené ze zákona
 • Právnické osoby s povýšenou datovou schránkou na OVM
 • Podnikající fyzické osoby s povýšenou datovou schránkou na OVM
 • Fyzické osoby s povýšenou datovou schránkou na OVM
 • Ostatní orgány veřejné moci

Na adrese https://seznam.gov.cz/ovm/datafile.do?format=xml&service=seznamovm je k dispozici indexový soubor ve formátu XML. Pro každý záznam jsou zde základní informace a jeho identifikační kód. Pozor, délka souboru je cca 9 MB.
Na adrese http://seznam.gov.cz/ovm/datafile.do?format=xml&service=seznamovm&id={identifikační kód} je pak k dispozici XML soubor s detailními informacemi pro konkrétní záznam.

Detailní dokumentace k indexovému i detailnímu souboru je ke stažení zde (PDF, 3,5 MB).
XSD schema pro datové soubory je na adrese https://seznam.gov.cz/ovm/datafile.do?format=xsd&service=seznamovm.

Obsah souborů je aktualizován jednou za 24 hodin.

Pozor změna

Od 1.7. 2017 novelou zákona č. 111/2009 Sb. vzniká Rejstřík OVM. K tomuto datu bude rozšířen výstup datového souboru o Identifikátor OVM a kategorii OVM. Nové XSD schema pro datové soubory je ke stažení zde: datafile.xsd a datafile_ds.xsd.

Seznam datových schránek dále poskytuje webové služby GetInfo a SearchSubject, jejichž návratové hodnoty budou pro OVM také rozšířeny o Identifikátor OVM a kategorii OVM. Nové XSD schema pro webové služby je ke stažení zde (descriptor.xsd).