Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Rejstříky - dokumentace

Chcete založit nový rejstřík?

Každý orgán veřejné moci může požádat Ministerstvo vnitra o založení nového rejstříku. Prvním krokem pro založení rejstříku je definice jeho jednotlivých položek, jejich typů a viditelnosti.

Definice rejstříkového formátu se provádí vytvořením XML dokumentu podle tohoto schématu. Pro každou položku rejstříku je v dokumentu určeno:

 • Jméno položky v datové větě XML.
 • Zobrazované jméno položky na Portálu veřejné správy.
 • Komentář k položce. Je zobrazen jako nápověda (tooltip), pokud uživatel ukáže myší na název položky.
 • Typ dat položky.
 • Režim použití (viditelnost) položky.

Rejstříkový systém podporuje následující typy dat:

Datový typ Popis Typ v XML dokumentu Poznámky
text Text včetně češtiny xs:string V seznamu záznamů se zobrazuje jen prvních 250 znaků; vyhledává se jen v prvních 250-ti znacích.
cislo Obecné číslo xs:decimal V databázi je ukládáno jako NUMBER(20,4), tj. 16 cifer před desetinnou čárkou, 4 za ní.
cena Číslo zobrazené formátovaně jako částka – oddělené skupiny po třech číslicích xs:decimal V databázi je ukládáno jako NUMBER(20,4), tj. 16 cifer před desetinnou čárkou, 4 za ní.
datum Datum xs:date  

Každá položka může mít nastaven jeden z následujících režimů použití:

seznam Položka je zobrazena v seznamu záznamů a je možné podle ní vyhledávat.
detail Položka je zobrazena jen v detailu záznamu, není možné podle ní vyhledávat.
detail+hledani Položka je zobrazena jen v detailu záznamu a je možné podle ní vyhledávat.
xml Položka není zobrazena v detailu záznamu - je jen uložena v XML dokumentu. Není možné podle ní vyhledávat.

Typická definice jedné položky tak může vypadat například takto:

<tns:polozka typ="text" viditelnost="detail+hledani">
<tns:technicke_jmeno>CISLO</tns:technicke_jmeno>
<tns:zobrazovane_jmeno>Číslo dokladu</tns:zobrazovane_jmeno>
<tns:komentar>Lidsky čitelné číslo smlouvy, objednávky nebo Variabilní symbol finančního plnění.</tns:komentar>
</tns:polozka>

Na základě této definice může aplikace zveřejňující data vyplnit při vytváření rejstříkového záznamu hodnotu takto:

<CISLO>12/ABC/2012</CISLO>

Poznámky:

 • Položky "ID záznamu" a "Publikující", které se zobrazují v seznamu rejstříkových záznamů, není třeba v definici rejstříku uvádět.
 • Ke každému záznamu v rejstříku je možno přikládat přílohy povolených typů (fo, zfo, pdf, xml, xls, xlsx, ods, odt, isdoc, isdocx, edi, doc, docx) - a ani toto není nutné v definici rejstříku jakkoli nastavovat.

Ukázkovou definici rejstříku, použitou v Rejstříku zveřejněných smluv, si můžete prohlédnout zde.

Definici ke každému datovému typu na Portálu veřejné správy najdete tak, že u rejstříku kliknete na odkaz "Detailní popis, formát dat a získání dat" a na další stránce na odkaz "Formát datové věty ... je popsán u definice datového typu". Zde na konci stránky je pod odkazem "Popis rejstříku pro redakční systém PVS" uložena definice rejstříku.

XML soubor popisující Váš rejstřík, název rejstříku a textový popis rejstříku zašlete datovou zprávou Ministerstvu vnitra. Pracovníci Ministerstva vnitra založí Vámi požadovaný rejstřík. Ten se následně objeví na Portálu veřejné správy. Na jeho informační stránce se automaticky vygeneruje XSD schéma datové věty XML pro zveřejnění dat.

Proces založení nového rejstříku

Orgány veřejné moci, které mají zájem o zveřejnění odkazu na svůj existující rejstřík (databázi, číselníky, seznamy, ...) na PVS, mohou požádat Ministerstvo vnitra o založení nového externího rejstříku - tedy odkazu ze sekce Rejstříky na svůj web.

Pro založení externího rejstříku jsou požadovány pouze následující informace:

 • Název kategorie rejstříků.
 • Názvy jednotlivých rejstříků.
 • Textový popis rejstříků.
 • Odkazy a jejich textová interpretace na PVS.


Postup pro zveřejnění záznamů v rejstříku, další operace se záznamy

Zveřejnění záznamů do rejstříků na Portálu veřejné správy i veškeré další operace s těmito záznamy se dělají pomocí vygenerování XML dokumentu a jeho zasláním datovou zprávou do datové schránky s identifikátorem uur3q2i, označené jako Automat PVS (Ministerstvo vnitra). Datová zpráva smí obsahovat jen jednu přílohu, a to publikační datovou větu XML.

XSD definice datové věty XML je na informační stránce datového typu u každého rejstříku. Vždy jde o dokument odvozený od XSD schématu PvsRejstrikData.xsd, do kterého jsou přidána datová pole pro konkrétní rejstřík.

Rozhraní umožňuje následující operace nad rejstříky:

 • zveřejnění nového záznamu
 • zneplatnění zveřejněného záznamu - záznam zůstane zobrazen, ale je označený jako zneplatněný
 • přidání přílohy nebo vazby na další záznam ke zveřejněnému záznamu
 • odstranění vazby na další záznam ze zveřejněného záznamu
 • smazání záznamu
Není tedy možno zveřejněný záznam upravit nebo odstranit, není z něj možno odebrat přílohu. (Poznámka: toto neplatí pro záznamy v Rejstříku datových zdrojů NKOD, které je možno upravovat i odstranit.)

Pro další ukázky budeme předpokládat rejstřík "seznam finančních transakcí" s následující definicí:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:PvsRejstrikDef xmlns:tns="http://portal.gov.cz/portal/xsd/PvsRejstrikDef">

<tns:polozka typ="text" viditelnost="seznam">
<tns:technicke_jmeno>CISLO</tns:technicke_jmeno>
<tns:zobrazovane_jmeno>Číslo dokladu</tns:zobrazovane_jmeno>
<tns:komentar>Lidsky čitelné číslo smlouvy, objednávky nebo Variabilní symbol finančního plnění.</tns:komentar>
</tns:polozka>

<tns:polozka typ="datum" viditelnost="detail+hledani">
<tns:technicke_jmeno>DATUM_VYSTAVENI</tns:technicke_jmeno>
<tns:zobrazovane_jmeno>Datum vystavení</tns:zobrazovane_jmeno>
<tns:komentar>Datum vystavení smlouvy, objednávky nebo uskutečnění finančního plnění.</tns:komentar>
</tns:polozka>

<tns:polozka typ="cena" viditelnost="seznam">
<tns:technicke_jmeno>CASTKA_BEZ_DPH</tns:technicke_jmeno>
<tns:zobrazovane_jmeno>Částka bez DPH</tns:zobrazovane_jmeno>
<tns:komentar>Částka v Kč, bez DPH.</tns:komentar>
</tns:polozka>

</tns:PvsRejstrikDef>


Zveřejnění záznamu v rejstříku - jednoduše

POZOR! Toto je obecný popis. Pro konkrétní rejstříky (např. Rejstřík zveřejněných smluv) mohou být vyžadovány specifické postupy pro zveřejnění záznamu. Čtěte prosím informační stránku u konkrétního rejstříku!

Pro zveřejnění záznamu v rejstříku stačí datovou zprávou poslat do publikační schránky následující dokument:

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8"?>
<PvsRejstrikData rejstrik="10201" xmlns="http://portal.gov.cz/portal/xsd/PvsRejstrikData">
<CISLO>454616/AA/132</CISLO>
<DATUM_VYSTAVENI>2012-12-02</DATUM_VYSTAVENI>
<CASTKA_BEZ_DPH>1230000000</CASTKA_BEZ_DPH>
</PvsRejstrikData>

Všimněte si, že musí být vyplněné ID rejstříku (je zobrazeno na jeho informační stránce) a též musí být vyplněno jméno namespace.

V datové větě XML může být více položek, než je definováno. Pokud odesilatel do XML vloží položku, jejíž jméno nebude v definici daného typu dat, položka bude ignorována.

Je vyžadováno vyplnění všech definovaných polí XML. Pole však mohou být prázdná. Pokud odesilatel do XML nevloží položku, která by v záznamu podle definice typu dat měla být, záznam nebude přidán do rejstříku a odesilateli bude odeslána informační DZ.

Pokud odesilatel do XML vloží data v nekorektním formátu (např. v poli pro datum nebude text zpracovatelný jako datum, v poli pro číslo nebude číslo atd.), záznam nebude přidán do rejstříku a odesilateli bude odeslána informační DZ.


Zveřejnění záznamu v rejstříku - přílohy a vazby

POZOR! Toto je obecný popis. Pro konkrétní rejstříky (např. Rejstřík zveřejněných smluv) mohou být vyžadovány specifické postupy pro zveřejnění záznamu. Čtěte prosím informační stránku u konkrétního rejstříku!

Pro přidání příloh stačí do dokumentu přidat element x-priloha. Tento element obsahuje původní jméno dokumentu (na Portálu veřejné správy se jen zobrazuje, dokument je však uložen pod nekolizním generovaným jménem); MIME typ dokumentu; a celý obsah přílohy kódovaný jako Base64.

Pro přidání vazby na další záznamy vložte element x-ref.

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8"?>
<PvsRejstrikData rejstrik="10201" xmlns="http://portal.gov.cz/portal/xsd/PvsRejstrikData">
<CISLO>454616/AA/132</CISLO>
<DATUM_VYSTAVENI>2012-12-02</DATUM_VYSTAVENI>
<CASTKA_BEZ_DPH>1230000000</CASTKA_BEZ_DPH>
<x-priloha Jmeno="Smlouva.DOC" MimeTyp="application/xml">MA....base64....==</x-priloha>
<x-priloha Jmeno="soubor.xml" MimeTyp="application/xml">dGV....base64....zdA==</x-priloha>
<x-ref>5115464664</x-ref>
<x-ref>5115464665</x-ref>
</PvsRejstrikData>


Zneplatnění zveřejněného záznamu

Pro zneplatnění zveřejněného záznamu pošlete následující XML dokument:

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8"?>
<PvsRejstrikData rejstrik="10201" xmlns="http://portal.gov.cz/portal/xsd/PvsRejstrikData"
operace="2" ID="246462132" >
</PvsRejstrikData>

tj. pomocí operace="2" určujete, že se jedná o zneplatnění záznamu a ID určuje, kterého záznamu se akce týká.

Záznam smí zneplatnit jen ten, kdo ho původně zveřejnil.


Odstranění vazby ze zveřejněného záznamu

Pro odstranění vazby ze zveřejněného záznamu pošlete následující XML dokument:

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8"?>
<PvsRejstrikData rejstrik="10201" xmlns="http://portal.gov.cz/portal/xsd/PvsRejstrikData"
operace="3" ID="246462132" x-ref-remove="2454454" >
</PvsRejstrikData>

tj. pomocí operace="3" určujete, že se jedná o odstranění vazby; ID určuje, kterého záznamu se akce týká; a x-ref-remove určuje, vazba na jaký záznam bude odstraněna.

Vazbu smí odstranit jen ten, kdo zveřejnil původní záznam.


Přidání vazby/přílohy ke zveřejněnému záznamu

Pro přidání vazby nebo přílohy ke zveřejněnému záznamu pošlete následující XML dokument:

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8"?>
<PvsRejstrikData rejstrik="10201" xmlns="http://portal.gov.cz/portal/xsd/PvsRejstrikData"
operace="4" ID="246462132" >
<x-priloha Jmeno="Smlouva.DOC" MimeTyp="application/xml">MA....base64....==</x-priloha>
<x-priloha Jmeno="soubor.xml" MimeTyp="application/xml">dGV....base64....zdA==</x-priloha>
<x-ref>5115464664</x-ref>
<x-ref>5115464665</x-ref>
</PvsRejstrikData>

tj. pomocí operace="4" určujete, že se jedná o přidání vazby nebo přílohy; ID určuje, kterého záznamu se akce týká.

Přílohy a vazby smí přidávat jen ten, kdo zveřejnil původní záznam.


Smazání záznamu

Pro smazání zveřejněného záznamu pošlete následující XML dokument:

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8"?>
<PvsRejstrikData rejstrik="" xmlns="http://portal.gov.cz/portal/xsd/PvsRejstrikData"
operace="6" ID="246462132" >
<x-duvod>Důvod smazání</x-duvod>
</PvsRejstrikData>

tj. pomocí operace="6" určujete, že se jedná o smazání záznamu; ID určuje, kterého záznamu se akce týká; a do x-duvod je třeba uvést důvod smazání.

Záznam smí smazat jen ten, kdo ho původně zveřejnil.