Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Národní katalog otevřených dat - Datové sady

Sekce Datové sady Národního katalogu otevřených dat umožňuje vyhledávat otevřené datové sady zveřejněné jednotlivými orgány veřejné správy v ČR. Zveřejněné datové sady lze procházet po jednotlivých letech a měsících. Pro vyhledávání datové sady využijte odkaz "Rozšířené vyhledávání".

Pro zájemce o publikaci máme připravené standardy a postupy publikace otevřených dat. Samotnou katalogizaci můžete provést ve formuláři dle technické nápovědy k registraci do NKOD.

V případě dotazů můžete navíc kontaktovat Lukáše Slavíka a nebo si na toto téma zdarma domluvit konzultaci s naším týmem pro otevřená data.

Otevřená data veřejné správy jsou strojově čitelná data zveřejňovaná orgány veřejné správy, která mohou jejich uživatelé volně využívat. Národní katalog otevřených dat umožňuje, aby potenciální uživatelé měli možnost zveřejněné otevřené datové sady vyhledat a tím usnadňuje jejich využítí. Národní katalog otevřených dat mohou využívat všechny orgány veřejné moci. Díky tomu Národní katalog otevřených dat nejen usnadňuje využití dat jejich uživateli, ale pomáhá i jednotlivým orgánům veřejné správy při publikaci otevřených dat. Národní katalog otevřených dat by tak měl přispět k tomu, aby otevřená data v České republice přinášela očekávané přínosy.

Postup pro zveřejnění Vašich otevřených dat v Národním katalogu otevřených dat najdete zde.


Chcete zveřejňovat záznamy v tomto rejstříku?

Identifikační číslo tohoto rejstříku je: 97898.

Formát datové věty a postup pro zveřejnění záznamu je popsán u definice datového typu.


Chcete získat data z tohoto rejstříku?

Nejprve je nutno získat seznam jednotlivých záznamů. Seznamy jsou generovány po jednotlivých kalendářních měsících. V souboru index.xml najdete seznam těchto měsíčních seznamů. Formát dokumentu je popsán v XML schématu PvsRejstrikObsahRoot.xsd.

Jednotlivé měsíční seznamy záznamů jsou ve formátu dle PvsRejstrikObsah.xsd a pro každý záznam odkazují na XML soubor s obsahem záznamu a na XML soubor popisující vazby záznamu (pokud má záznam vazby na jiné záznamy).

Jednotlivé záznamy jsou uloženy ve formátu definovaném XML schématem rej-97898-definice.xsd a obsahují i všechny přílohy.
Poznámka: Seznam vazeb (pole "x-ref") z tohoto XML nepoužívejte - obsahuje neaktualizovaný seznam vazeb z okamžiku zveřejnění záznamu a neobsahuje vazby ostatních záznamů na tento.

Pokud je záznam provázán na nějaké jiné záznamy, je pro něj vygenerován XML dokument odpovídající definici PvsRejstrikVazby.xsd. Tento dokument obsahuje jak vazby směřující z tohoto záznamu na ostatní, tak vazby směřující z ostatních záznamů na něj.